skip to Main Content

QUÈ FEM?

Els nostres àmbits d’expertesa

Gènere i acció social

La nostra experiència de més de 25 anys en l’acció social ens ha permès poder acompanyar projectes d’atenció directa de diferents àmbits d’intervenció en la incorporació de la perspectiva de gènere tenint en compte sempre la mirada interseccional.

 • Gènere i atenció a la infància i l’adolescència
 • Gènere i salut mental
 • Gènere i sensellarisme
 • Gènere i Tercer Sector Social
 • Innovació en l’acció social
Gènere i drogues

La mirada de gènere en l’abordatge de les drogues és imprescindible per entendre les implicacions dels aprenentatges socials de gènere que influeixen en el seu consum. L’estigma vinculat al consum, les barreres d’accés, les violències masclistes en contextos de consum o la construcció de la masculinitat són algunes de les qüestions creuades pel gènere en contextos de drogues. Nosaltres treballem per incorporar la perspectiva de gènere de forma interseccional en aquest àmbit en totes les seves dimensions:

 • Prevenció
 • Tractament
 • Atenció
 • Reducció de riscos
 • Reducció de danys
Anàlisi estratègic i igualtat a les organitzacions

Hem estat en organitzacions ocupant llocs de direcció i, des d’aquesta experiència, estem desenvolupant assessorament estratègic per a les organitzacions, però també estem treballant per incorporar la perspectiva de gènere i fomentar la igualtat en l’àmbit laboral, que moltes vegades es troba impactat pels aprenentatges socials de gènere i les desigualtats estructurals que en aquest món es donen.

 • Lideratge social i feminista
 • Plans d’igualtat
 • Bretxa salarial
 • Corresponsabilitat i conciliació
 • Protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe
 • Descripció i valoració de llocs de treball
Violències masclistes

Les violències masclistes tenen un origen estructural i, per tant, no entenem la perspectiva de gènere sense treballar les violències masclistes, ni treballar en l’abordatge de les violències masclistes sense tenir en compte la perspectiva de gènere. Així, desenvolupem projectes concrets per a la prevenció i abordatge de les violències masclistes.

 • Violències sexuals
 • Violències masclistes i acció social
 • Violències masclistes en infància i adolescència
 • Violències masclistes i administracions públiques
 • Abordatge comunitari de les violències masclistes

Com ho fem?

Consultoria
 • Prospecció i diagnosi de noves necessitats i futurs projectes
 • Diagnòstics, Estudis i recerca aplicada
 • Disseny de projecte
 • Disseny de sistemes d’avaluació per programes i serveis
 • Productes que incorporin la mirada feminista com a estratègia de transformació social real
Formació
 • Plans formatius dels equips en base a l’anàlisi de necessitats
 • Formació en àrees temàtiques especifiques: violències específiques, transversalització de la perspectiva de gènere interseccional en diferents contextos, projectes i serveis
Supervisió i acompanyament a equips professionals
 • Supervisió d’equips d’intervenció
 • Supervisió i acompanyament d’equips directius i organitzacions per la gestió del canvi
 • Supervisió i seguiment tècnic de nous serveis
Intervenció
 • Planificació estratègica i desenvolupament de línies d’intervenció
 • Projectes d’innovació social i nous models i eines d’intervenció
Divulgació
 • Presència en mitjans de comunicació
 • Projectes específics de didàctica per la transformació social
Back To Top